RRRR-MM-DD
Usuń formularz

Struktura

 

Pełna Edycja Archiwum Ringelbluma

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organiza...

pełny opis

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organizacji „Oneg Szabat” — jest jednym z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich. Całe ocalone Archiwum zawiera kilka tysięcy dokumentów (rękopisów, druków, fotografii) liczących w sumie ponad 28 tys. kart. Duża część zgromadzonych w nim materiałów nie ma odpowiedników w innych zachowanych kolekcjach archiwalnych na świecie. Przewodnikiem po tej kolekcji jest Inwentarz. Nie jest to jednak typowy inwentarz archiwalny, ale raczej katalog dokumentów tworzących tę niezwykłą kolekcję historyczną złożoną z dwóch części. Pierwsza została ukryta na terenie getta warszawskiego (w piwnicach szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68) na przełomie lipca i sierpnia 1942 r., druga w tym samym miejscu na początku lutego w 1943 r. W różnym czasie udało się odszukać zakopane archiwalia — we wrześniu 1946 r. odnaleziono część pierwszą, zaś na drugą natrafiono przypadkiem dopiero w grudniu 1950 r. Do źródeł unikatowych w tym archiwum należy zaliczyć np. zbiór relacji, kolekcję listów napływających do getta warszawskiego, opracowania przygotowane przez zespół „Oneg Szabat, obszerny wybór druków konspiracyjnych z terenu getta warszawskiego, teksty utworów literackich powstałych podczas wojny, dokumenty pochodzenia prywatnego (spuścizny) itd. Archiwum Ringelbluma znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Archiwalia

W Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zgromadzono największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności okresu II wojny światowej i powojennych losów o...

pełny opis

W Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zgromadzono największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności okresu II wojny światowej i powojennych losów ocalałych z Zagłady. Najstarszymi archiwaliami są XVII-wieczne dokumenty żydowskich gmin ze Lwowa, Poznania, Trok oraz Żółkwi. Archiwum ŻIH przechowuje również bogate zespoły przedwojennej dokumentacji gmin żydowskich w Krakowie, Wrocławiu, a także z terenów Śląska. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne dla państwa w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Muzealia

Kolekcja malarstwa i grafiki Żydowskiego Instytutu Historycznego obejmuje zbiór ok. 8 tys. obiektów, jest jedną z największych kolekcji prac artystów żydowskich z okresu międzywojennego. Przewod...

pełny opis

Kolekcja malarstwa i grafiki Żydowskiego Instytutu Historycznego obejmuje zbiór ok. 8 tys. obiektów, jest jedną z największych kolekcji prac artystów żydowskich z okresu międzywojennego. Przewodnim tematem grafik i rysunków znajdujących się w kolekcji ŻIH są sceny rodzajowe o tematyce żydowskiej. Ważną częścią zbiorów tworzą prace malarskie pochodzących ze wszystkich okresów twórczości braci Menasze i Efraima Seidenbeutlów (1902–1945). W zbiorach znajdują się też liczne prace ocalone z Zagłady. Akwarele i rysunki utalentowanej artystki Geli Seksztajn (1907–1943) zachowane dzięki Archiwum Ringelbluma, oraz inne ocalone prace m.in. z łódzkiego getta. Cały czas pracujemy by jak najwięcej z nich było dostępne dla Państwa w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Czasopisma

Kolekcja czasopism ŻIH obejmuje ponad 2,5 tysiąca tytułów. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

pełny opis

Kolekcja czasopism ŻIH obejmuje ponad 2,5 tysiąca tytułów. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Wycinki prasowe

Wycinki pozwalają zapoznać się z historią i kulturą Żydów przez pryzmat prasy żydowskiej. Na jej łamach przenikało się wiele języków: polski, hebrajski, niemiecki, jidysz oraz rosyjski. Była wydaw...

pełny opis

Wycinki pozwalają zapoznać się z historią i kulturą Żydów przez pryzmat prasy żydowskiej. Na jej łamach przenikało się wiele języków: polski, hebrajski, niemiecki, jidysz oraz rosyjski. Była wydawana w każdym mieście, w którym istniała społeczność żydowska. Wycinki prezentowane obecnie w CBJ zawierają ciekawe anegdoty, historie i biografie z przedwojennej prasy jidyszowej, obrazując bogactwo życia codziennego, społecznego i duchowego Żydów polskich.

Kolekcje okolicznościowe

Zbiór kolekcji stworzonych z okazji świąt, rocznic i wydarzeń kulturalnych.

pełny opis

Zbiór kolekcji stworzonych z okazji świąt, rocznic i wydarzeń kulturalnych.

Kartki pocztowe z Getta warszawskiego

Kolekcja 45 kart pocztowych wysłanych z warszawskiego getta do Lizbony, Londynu i Paryża, przekazana do zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego przez prof. Anitę Prażmowską. Profesor Prażmow...

pełny opis

Kolekcja 45 kart pocztowych wysłanych z warszawskiego getta do Lizbony, Londynu i Paryża, przekazana do zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego przez prof. Anitę Prażmowską. Profesor Prażmowska opiekowała się kolekcją po śmierci Tamary Deutscher, adresatki większości z nich. Pani Deutscher, Żydówka z Łodzi, opuściła Polskę tuż po wybuchu wojny. Kiedy jej rodzinę zamknięto w getcie ona przebywała już w Londynie. Z bliskimi w Warszawie mogła kontaktować się wyłącznie przez polską placówkę dyplomatyczną w Lizbonie, w neutralnej Portugalii, w której pracował jej znajomy Stefan Rogasiński. Z korespondencji tej wyłania się wstrząsający obraz warunków życia w getcie.

Archiwum Ringelbluma - sztuka w obliczu Zagłady

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, czyli Archiwum Ringelbluma, to unikatowy w skali światowej zbiór dokumentów ocalałych z Zagłady. Od 1999 r. znajduje się na liście UNESCO. W Archiwum znalaz...

pełny opis

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, czyli Archiwum Ringelbluma, to unikatowy w skali światowej zbiór dokumentów ocalałych z Zagłady. Od 1999 r. znajduje się na liście UNESCO. W Archiwum znalazło się miejsce dla dzieł sztuki powstałych w getcie, jednak w porównaniu do liczby zachowanych dokumentów, jest ich niezwykle mało. Przetrwały dzieła jedynie dwójki artystów – Geli Seksztajn i nieznanego z imienia rysownika Rozenfelda. Prace te pokazują, że nawet w najcięższych warunkach i ekstremalnych sytuacjach mogą powstać dzieła nie tylko poruszające, ale też wybitne.

Archiwum Ringelbluma - Rozenfeld

Cykl pięciu rysunków Rozenfelda przedstawiających miejsca i sceny z życia getta warszawskiego.

pełny opis

Cykl pięciu rysunków Rozenfelda przedstawiających miejsca i sceny z życia getta warszawskiego.