[[value.text]]
RRRR-MM-DD
Usuń formularz

Struktura

 

Pełna Edycja Archiwum Ringelbluma

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organiza...

pełny opis

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organizacji „Oneg Szabat” — jest jednym z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich. Całe ocalone Archiwum zawiera kilka tysięcy dokumentów (rękopisów, druków, fotografii) liczących w sumie ponad 28 tys. kart. Duża część zgromadzonych w nim materiałów nie ma odpowiedników w innych zachowanych kolekcjach archiwalnych na świecie. Przewodnikiem po tej kolekcji jest Inwentarz. Nie jest to jednak typowy inwentarz archiwalny, ale raczej katalog dokumentów tworzących tę niezwykłą kolekcję historyczną złożoną z dwóch części. Pierwsza została ukryta na terenie getta warszawskiego (w piwnicach szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68) na przełomie lipca i sierpnia 1942 r., druga w tym samym miejscu na początku lutego w 1943 r. W różnym czasie udało się odszukać zakopane archiwalia — we wrześniu 1946 r. odnaleziono część pierwszą, zaś na drugą natrafiono przypadkiem dopiero w grudniu 1950 r. Do źródeł unikatowych w tym archiwum należy zaliczyć np. zbiór relacji, kolekcję listów napływających do getta warszawskiego, opracowania przygotowane przez zespół „Oneg Szabat, obszerny wybór druków konspiracyjnych z terenu getta warszawskiego, teksty utworów literackich powstałych podczas wojny, dokumenty pochodzenia prywatnego (spuścizny) itd. Archiwum Ringelbluma znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Czasopisma

Kolekcja czasopism ŻIH obejmuje ponad 2,5 tysiąca tytułów. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

pełny opis

Kolekcja czasopism ŻIH obejmuje ponad 2,5 tysiąca tytułów. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Archiwalia

W Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zgromadzono największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności okresu II wojny światowej i powojennych losów o...

pełny opis

W Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zgromadzono największy w Polsce zbiór dokumentów dotyczących historii Żydów polskich, w szczególności okresu II wojny światowej i powojennych losów ocalałych z Zagłady. Najstarszymi archiwaliami są XVII-wieczne dokumenty żydowskich gmin ze Lwowa, Poznania, Trok oraz Żółkwi. Archiwum ŻIH przechowuje również bogate zespoły przedwojennej dokumentacji gmin żydowskich w Krakowie, Wrocławiu, a także z terenów Śląska. Cały czas pracujemy, by jak najwięcej z nich było dostępne dla państwa w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Kolekcja fotografii ze zbioru negatywów szklanych

Zbiór negatywów szklanych nieznanego zakładu fotograficznego z okolic Warszawy i Otwocka obejmuje około 470 negatywów zdjęć ludzi, które wykonano do dokumentów urzędowych. Dlatego większość ukazuj...

pełny opis

Zbiór negatywów szklanych nieznanego zakładu fotograficznego z okolic Warszawy i Otwocka obejmuje około 470 negatywów zdjęć ludzi, które wykonano do dokumentów urzędowych. Dlatego większość ukazuje modeli w ten sam sposób: siedzących en face, patrzących w obiektyw, miękko oświetlonych, na jasnym tle. Negatywy są małe jak na atelierową technikę na szkle, gdyż docelowa odbitka była również mała, najpewniej wykonywana stykowo. Dokładny format negatywu trudno sprecyzować, gdyż krawędzie są bardzo nierówne. Negatywy powstały przez pocięcie standardowych klisz 9x12 cm dostępnych wówczas powszechnie w handlu, a cięcie szkła w całkowitej ciemności nie jest łatwe – zwłaszcza uzyskanie prostych boków. Jako że każdą kliszę pocięto na 4 kawałki, można założyć, że wyjściowy format negatywów w tym zbiorze wynosi 4,5x6 cm, aczkolwiek odchylenia są tu dość duże. Na niektóre z negatywów nałożono pędzelkiem maskę w celu nadania jednolicie białego tła. To procedura zwana szparowaniem, która stanowiła standardowe przygotowanie zdjęcia do druku, ale tutaj chodziło raczej o dostosowanie zdjęcia do wymogów urzędowych odnośnie jasnego tła. Jest też kilka reprodukcji fotografii z dokumentów. Grzegorz Kwolek

Wycinki prasowe

Wycinki pozwalają zapoznać się z historią i kulturą Żydów przez pryzmat prasy żydowskiej. Na jej łamach przenikało się wiele języków: polski, hebrajski, niemiecki, jidysz oraz rosyjski. Była wydaw...

pełny opis

Wycinki pozwalają zapoznać się z historią i kulturą Żydów przez pryzmat prasy żydowskiej. Na jej łamach przenikało się wiele języków: polski, hebrajski, niemiecki, jidysz oraz rosyjski. Była wydawana w każdym mieście, w którym istniała społeczność żydowska. Wycinki prezentowane obecnie w CBJ zawierają ciekawe anegdoty, historie i biografie z przedwojennej prasy jidyszowej, obrazując bogactwo życia codziennego, społecznego i duchowego Żydów polskich.

Archiwum Ringelbluma - sztuka w obliczu Zagłady

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, czyli Archiwum Ringelbluma, to unikatowy w skali światowej zbiór dokumentów ocalałych z Zagłady. Od 1999 r. znajduje się na liście UNESCO. W Archiwum znalaz...

pełny opis

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, czyli Archiwum Ringelbluma, to unikatowy w skali światowej zbiór dokumentów ocalałych z Zagłady. Od 1999 r. znajduje się na liście UNESCO. W Archiwum znalazło się miejsce dla dzieł sztuki powstałych w getcie, jednak w porównaniu do liczby zachowanych dokumentów, jest ich niezwykle mało. Przetrwały dzieła jedynie dwójki artystów – Geli Seksztajn i nieznanego z imienia rysownika Rozenfelda. Prace te pokazują, że nawet w najcięższych warunkach i ekstremalnych sytuacjach mogą powstać dzieła nie tylko poruszające, ale też wybitne.

Muzealia

W kolekcji muzealia znajdują się wysokiej jakości fotografie najcenniejszych dzieł ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego opisane przez pracowników działu sztuki.

pełny opis

W kolekcji muzealia znajdują się wysokiej jakości fotografie najcenniejszych dzieł ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego opisane przez pracowników działu sztuki.

Archiwum Ringelbluma - Rozenfeld

Cykl pięciu rysunków Rozenfelda przedstawiających miejsca i sceny z życia getta warszawskiego.

pełny opis

Cykl pięciu rysunków Rozenfelda przedstawiających miejsca i sceny z życia getta warszawskiego.