Proste
Zaawansowane
[[value.text]]
RRRR-MM-DD
Usuń formularz

Struktura

Wyczyść

Filtry

Instytucja

Współpracownik

Hasło przedmiotowe

Autor

Język

Lokalizacja

Wydawca

Kategoria

Etiuden: pismo poświęcone zagadnieniom kultury i życia עטיודן : צייטשריפט פאר פראבלעמען פון קולטור און לעבן

Etjuden – miesięcznik o charakterze społeczno-kulturalnym i marksistowskim profilu, wydawany w Wilnie w 1935 i 1936 pod red. B. Ginzburga (prawdopodobnie wyszło 15 numerów). Zawierał eseje polityc...

pełny opis