Proste
Zaawansowane
[[value.text]]
RRRR-MM-DD
Usuń formularz

Struktura

Wyczyść

Filtry

Instytucja

Współpracownik

Hasło przedmiotowe

Autor

Język

Lokalizacja

Wydawca

Kategoria

Żydzi Żydom, czyli Wiele twarzy żydostwa/Żydostwa

Żydzi w Polsce międzywojennej stanowili znaczącą mniejszość religijną i narodową. Warto jednak pamiętać, że tworzyli społeczność wewnętrznie zróżnicowaną kulturowo, językowo, obyczajowo i religijn...

pełny opis

Efenung fun Moris Szwarcs "Kunst-Teater" [Otwarcie "Teatru Artystycznego" Maurice'a Schwartza]

Efenung fun Moris Szwarcs "Kunst-Teater" [Otwarcie "Teatru Artystycznego" Maurice'a Schwartza] mb98

Di filpnimkejt fun "Wiadomości Literackie" [Wiele twarzy "Wiadomości Literackich"]

Di filpnimkejt fun "Wiadomości Literackie" [Wiele twarzy "Wiadomości Literackich"] mb26

Di akcje cu bafestikn W.I.K.T. [Akcja zmierzająca do konsolidacji teatru WIKT]

Di akcje cu bafestikn W.I.K.T. [Akcja zmierzająca do konsolidacji teatru WIKT] mb04

Far undzer kunst-teater in Warsze [O nasz teatr artystyczny w Warszawie]

Far undzer kunst-teater in Warsze [O nasz teatr artystyczny w Warszawie] mb06